Home
Contact us
Chinese
English
Location: src="image/WebResource.gif"Contact us


    Huafeng > Contact us
SHUNDE HUAFENG RUBBER FACTORY
TEL0757-2336066 23371698
FAX0757-23381698
Email:HUAFENG888@21CN.COM
WEB:www.wafo.com.cn
ADD:No.13 Yi jie,Wenchang Road,Xixi Industrial Park 3 longZhou Road,LongjiangTown,Shunde District Foshan City